Генеральний план

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту,що розробляється і затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Відповідно до чинного законодавства строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Генеральним планом населеного пункту визначаються:
– потреби в територіях для забудови та іншого використання;
– потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій;
– межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;
– планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;
– загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
– території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
– інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.

Наші роботи