Інвентаризація земель

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру та ін. Ціллю інвентаризації земель є виявлення фактичних наявних земель, земельних ділянок та усіх підтверджуючих документів та приведення усіх даних у відповідність із фактичним станом речей.

Громада села, селища, міста в результаті проведення інвентаризації землі отримає такі переваги:

  1. створення повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому підвищується його інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб;
  2. створення організаційної можливості забезпечення владою постійного контролю за використанням земель в населеному пункті;
  3. виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок;
    виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням;
  4. створення умов для значного скорочення витрат жителів села, селища, міста при виготовленні кадастрового номеру земельної ділянки, приватизації землі та ін.

Наші роботи