Технічна документація. Проєкти землеустрою

Землевпорядні роботи (Землевпорядкування) – послідовність взаємопов’язаних картографічних, інженерно-технічних, інвентаризаційних робіт з вивчення стану земель, а також щодо організації території, включаючи встановлення меж об’єктів землеустрою на місцевості, що виконуються відповідно до встановленої процедури і націлених на забезпечення раціонального землекористування, охорони земель, створення сприятливого довкілля та поліпшення ландшафтів.
Мета землевпорядних робіт — створення документації з землеустрою, що містить сукупність нормативно-правових, економічних і технічних документів, необхідних при вирішенні питань надання, передачі, викупу, відчуження, поділу або об’єднання земельних ділянок і зміни їхнього цільового призначення.

В якості вихідних даних для проведення землевпорядних робіт виступають результати геодезичних вишукувань.

До складу геодезичних вишукувань зазвичай входять:

  • кадастрова зйомка земельної ділянки;
  • топографічна зйомка земельної ділянки;
  • винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) і т.і.

Наші роботи